Vurdering af træer

Overvejer du at fælde et gammelt træ i forbindelse med en renovering? Eller er du i tvivl om dit træ er bevaringsværdigt eller udgør en risiko? Lad vores træplejer vurdere træet, så du kan træffe en oplyst beslutning.

Træplejer beregner værdien af dit træ

Store, gamle træer tilfører masser af personlighed og kan have næsten majestætisk status i uderummet. Træer giver skygge, læ og er levested for et utal af levende væsener, fx fugle, flagermus, insekter og andre levende organismer, der er en vigtig del af det biologiske kredsløb, som vi alle er afhængige af. Træer har sit eget liv, og når de bliver store, kan vi mennesker opleve, at de tager for meget over eller medfører gener. Men et gammelt træ kan ikke uden videre erstattes med et nyt, og derfor er det vigtigt at forholde sig til den konkrete værdi, før man vurderer, om træet skal fældes. Når man vurderer almindelige genstande, vil man typisk se på, hvad det vil koste at erhverve sig en tilsvarende vare. Hvis et træ har nået en vis størrelse og alder, kan man ikke gøre det samme, da det ikke er muligt at producere et 100 år gammelt træ til genplantning. Træplejeren vurderer i stedet træet ud fra faktorer som alder, art, tilstand, æstetik, placering og indflydelse på områdets biofaktor, og på den baggrund beregnes værdien. Ser man bort fra den rent finansielle værdi, er det naturligvis ikke uden betydning, hvad træer bidrager med for et områdes brugere/beboere. Rent pragmatisk er det svært at forholde sig til, hvad det medfører, at fjerne et centralt element som et højt og dominerende træ. Det kan fx virke som en god ide at fælde træet, hvis det skygger for sollyset i de mørke måneder. Ofte glemmer man dog, at solen er meget hård i de varme måneder, især på sydvendte placeringer – og i det tilfælde kan beslutningen selvsagt ikke gøres om.

Er træet farligt?

I nogle tilfælde er det relevant at få en tilstandsvurdering af gamle eller svækkede træer. Ved at undersøge træet og de fysiske omgivelser, kan vores træplejer lave en risikovurdering og give anvisninger på nødvendige plejetiltag eller sparring om muligheder, som kan sikre træet et længere liv. Det kan eksempelvis være professionel beskæring af syge grene eller tilpasning af forholdene under og omkring træet, så mennesker holdes på afstand. Hvis det i værste fald ikke er muligt at bevare træet, kan træplejeren rådgive om sikker fældning. Træplejeren vil under risikovurderingen se efter tegn på sundhedsproblemer, såsom syge eller døde grene, barkskader, hulrum, skader og råd. Fare for uheld hænger naturligvis sammen med, hvor træet er placeret. Hvis det står tæt på bygninger eller områder med meget trafik eller aktivitet, vil der være væsentligt større behov for at foretage handlinger, som kan fremme sikkerheden i og omkring træet end ved et træ, der er placeret mere isoleret.

Lad os tage en uforpligtende snak, og lad os hjælpe med at få dine ideer til virkelighed.