Persondata

Oplysninger om persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Skov Larsen Anlægsgartner ApS, CVR-nr. 25902025.

Som følge af din aftale med Skov Larsen Anlægsgartner ApS accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Oversigt:

1.         Generelt

2.         Personoplysninger

2.1       Hvad er personoplysninger?

2.2       Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3       Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4       Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5       Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6       Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7       Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8       Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3.         Kontakt

 

 1. Generelt

Gennem din aftale med Skov Larsen Anlægsgartner ApS indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 1. Personoplysninger
  1. Hvad er personoplysninger?

Skov Larsen Anlægsgartner ApS beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Skov Larsen Anlægsgartner ApS. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

 

  1. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Skov Larsen Anlægsgartner ApS består og hvor længe Skov Larsen Anlægsgartner ApS har behov for at gemme dine data.

Når du køber en service hos Skov Larsen Anlægsgartner ApS, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret hos Skov Larsen Anlægsgartner ApS hvor vi efter gældende regler er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

 

  1. Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Skov Larsen Anlægsgartner ApS og fremsendelse af faktura.

Dine oplysninger kan af hensyn til statistik blive opbevaret i længere end de 5 år, som bogføringsloven foreskriver.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at foreskriver (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

  1. Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos foreskriver ret til at få foreskrivers bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til foreskriver (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

  1. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af foreskriver uden unødig forsinkelse.

  1. Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af foreskriver uden unødig forsinkelse, hvis foreskriver ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt foreskriver i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

  1. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i foreskriver IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

  1. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 1. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos foreskriver, skal du rette henvendelse til direktør Marianne Larsen på e-mail: marianne@skovlarsen.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over foreskriver behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Skov Larsen Anlægsgartner ApS

Senest revideret: 26. oktober 2023

Lad os tage en uforpligtende snak, og lad os hjælpe med at få dine ideer til virkelighed.