Beskæring af træer på Fyn

Søger du professionel hjælp til beskæring af træer på Fyn? Hos Skov Larsen Anlægsgartner ved vi, hvordan de forskellige typer af træer og buske skal behandles. Vi vedligeholder beplantning både for virksomheder, boligforeninger og private haveejere.

Hvorfor beskære træer?

I modsætning til hvad mange tror, er beskæring af træer og buske ikke altid en nødvendighed. Når de får lov til at udvikle sig naturligt, medfører det en stærk og robust vækst, som gør dem mindre modtagelige for sygdomme og skadedyr. Fritvoksende træer og buske er også gode levesteder for mange nyttige dyr og insekter, og derfor er det en god ide at holde lidt igen, når det kommer til beskæring.

Vær dog opmærksom på, at utæmmet beplantning fylder meget i landskabet. Det vil ofte være af hensyn til pladsen og det overordnede udtryk, at det giver mening at beskære træer og buske. Husk at spørge anlægsgartneren til råds, når der skal vælges træer og buske til plantning. Vi vil gerne rådgive dig, så du kan træffe et valg afstemt efter dine behov og pladsforholdene på stedet. Det kan forhindre at beskæring bliver nødvendig eller i hvert fald begrænse beskæringsbehovet.

Hos mange virksomheder og boligforeninger er der mange kvadratmeter til rådighed, og derfor er der ofte mulighed for at plante mere pladskrævende træer og buske.

Professionel træbeskæring

Når det er nødvendigt at beskære træer og buske, er det helt afgørende, at det gøres korrekt og til mindst mulig skade for træet. En specialiseret træplejer har indgående kendskab til træers sundhed og vækst og anvender beskæringsmetoder, der vil sikre, at din beplantning lider mindst mulig overlast. En professionel træplejer vil også sørge for, at beskæring sker på den rigtige tid af året. Det rigtige tidspunkt varierer dog fra art til art, og det kan derfor være en fordel med en serviceaftale, så der kan tages ordentligt hånd om de forskellige typer af beplantning. Med en serviceaftale udvikler vi en detaljeret vedligeholdelsesplan specifikt for dine udearealer, så du sparer tid på den praktiske planlægning.

Lad os tage en uforpligtende snak, og lad os hjælpe med at få dine ideer til virkelighed.