Anlægsgartner til kirkegården

Hos Skov Larsen Anlægsgartner kan du få assistance til kirkegårdsdrift, også kendt som graverfunktionen. Vores team af kirkegårdsgartnere er parate til at tage hånd om opgaven og hjælper dig med at sikre rammerne for kirkegårdens unikke stemning.

Kirkegårdsdrift på Fyn

I Skov Larsen Anlægsgartner ser vi på kirkegårdsdrift som noget helt særligt, og vi udfører det tillidsfulde hverv for adskillige kirker på Fyn. Det praktiske arbejde på kirkegården er ofte meget omfattende, da kirken typisk råder over mange tusinde kvadratmeter i udearealer. Samtidig kræver arbejdet stor detaljesans og respekt for stedets højtidelighed. Et samarbejde giver især mening for landsbykirker med ganske få kirkegårdsmedarbejdere ansat. Servicen kan omfatte administrering af gravsteder i kirkens digitale system, vedligeholdelse af gravsteder og kirkegårdens fællesarealer og naturligvis grandækning af gravsteder, når julen nærmere sig. Vores driftsansvarlige holder løbende kirkeværgen m.fl. opdateret om forholdene på kirkegården og bidrager med relevant viden, når kirkegården løbende skal imødekomme de forandringsbehov, som er en del af hverdagen. Vores kirkegårdskunder oplever stor fleksibilitet ved at samarbejde med os, da et fast team af kirkegårdsmedarbejdere er uddannet til at bistå ved en begravelse eller urnenedsættelse, og de er fortrolige og imødekommende, når de møder kirkens og gravstedernes besøgende på kirkegården.

Kirkegården som livgiver

Vi tilpasser vores processer til de individuelle krav og ønsker for hver enkelt kirkegård. På mange kirkegårde er der fx stort potentiale for at fremme biodiversitet og naturlig artsrigdom, da pladsen ofte indrammes af meget gamle træer og buske, som er ideelle levesteder for fugle, pindsvin og nyttige insekter. Vi kan rådgive om, hvordan du skaber et velplejet kirkegårdsmiljø og samtidig giver plads til det vilde plante- og dyreliv, som er vigtigt at værne om. Kontakt os gerne, hvis du ønsker en henvisning og mulighed for en snak med et menighedsrådsmedlem hos en af de landsbykirker, hvor vi forestår kirkegårdsdriften.

Lad os tage en uforpligtende snak, og lad os hjælpe med at få dine ideer til virkelighed.