Covid-19: Vi holder virksomheden åben, læs mere her

 

Pleje og vedligeholdelse

Græsslåning

Vi råder over forskellige typer af græsslåningsmaskineri og kan derfor tilbyde græsslåning af store græsarealer såvel som private haver.
 

Plænepleje

Om foråret når vækstsæsonen begynder har græsplænen brug for ekstra opmærksomhed. Vinteren har ofte sat sine spor. Har græsset fx været dækket af sne i længere perioder, kan det medføre "sneskimmel" i græsplænen.  Her er der bl.a. behov for eftersåning.
Til forårets øvrige plænepleje-muligheder høre vertikalskæring, topdressing samt gødskning af plænen. 
Plænen bør løbende efterses for ukrudt, som ellers vil sprede sig og "kvæle" græsset.
 

Ukrudtsbekæmpelse

Skov Larsen udfører ukudtsbekæmpelse både med og uden brug af pesticider. Alternativet til sprøjtemidlerne er gasbrænding, hvor ukrudtet brændes væk.


Hækklipning og beskæring

Hække, buske, levende hegn, træer, espalier-beplantning m.m.. Listen over beplantning som løbende skal formklippes, beskæres eller nedskæres er lang.
Forkert beskæring pga manglende faglig viden kan gøre uoprettelig skade på enhver beplantning.
Vi lægger vægt på, at der ved klipning og beskæring tages hensyn til den aktuelle beplantningstypes vækst, således beskæringen fremmer en smuk beplantning.
Vi kan som fagpersoner råde og vejlede, hvis du er i tvivl, om klipning eller beskæring er en mulighed.