Covid-19: Vi holder virksomheden åben, læs mere her

 

Plantning

Det er de grønne vækster i haven eller udearealet, som giver liv og atmosfære. Man kan på en måde sige at selve anlægget med belægninger, græsplæne, hække eller hegn er fundamentet i haven. Mens træer, buske og øvrige planter er det, som giver uderummet personlighed og sætter prikken over i'et.

Træer og buske og øvrige planters evne til at gro afhænger som oftest af fire faktorer:

  • Plantningen
  • Jordbundsforholdene
  • Plantens kvalitet
  • Håndtering af planten
     

Vi garanterer at de træer, buske og planter, som vi leverer, er af god kvalitet. Hvis en plante mod forventing dør indenfor det første år, trods kundens rigtige pleje, udskifter vi naturligvis planten.
 

Pasning i garantiåret

Vi udfører gerne pleje og vedligeholdelse af den nye beplantning i garantiåret. 
Efter 1-2 år er planterne godt i gang med at udvikle rodnettet. De er nu mindre sarte og mindre pasningskrævende. 

Se også Pleje og vedligeholdelse...


Plantning af træer

Der findes mange spændende træer og det kan være svært at vælge. Ved valg af trætype er det vigtigt at tage hensyn til bl.a. plads-, lys- og jordbundsforhold. Temperatur- og vindforhold kan også have betydning. Tænk desuden på hvor mange år du vil vente på, at træet får en vis størrelse? Jo ældre og større træet er, når det plantes, jo hurtigere vokser det sig stort og flot. Det betaler sig at bruge lidt tid på at træffe det rigtige valg. Ofte går der en årrække inden et forkert resultat viser sig, og man må starte forfra.
Vores faglærte medarbejdere kan vejlede, så det rigtige træ plantes i første forsøg.

Opbinding af træet samt evt. nedlægning af vandingsrør omkring rodklumpen hører med til professionel træplantning.


Plantning af hæk og pur

Det kan være nødvendigt at udskifte en gammel hæk pga ukorrekt eller utilstrække klipning, eller fordi den er død.
Vi har maskineri til at rydde den gamle hæk. Det er væsentlig lettere end opgravning med håndkraft.
Inden den nye hæk plantes, løsnes og klargøres jorden til plantning. I visse situationer kan det være nødvendigt at udskifte jorden, for at give optimale vækstbetingelser for den nye hæk.
Hækplanter findes i flere forskellige størrelser fra små helt unge planter til store færdighæk-planter, som har kraftig forgrening og en stor rodklump. Færdighækplanter fås op til 150-220 cm afhængigt af plantetype,

Se også Forhandling af...
 

Plantning af buske og stauder

Vi anlægger bede og planter alle former for buske og stauder. 
Blomsterbede kan anlægges og tilplantes, så de stiller forskellige krav til vedligeholdelse. Det er således muligt at have mange planter i uderummet, uanset om man ønsker at bruge lidt eller meget tid på at vedligeholde det. Et haveanlæg med minimal vedligeholdelse kan derfor sagtens være rig på planter.
Vi kan vejlede, hvis du er i tvivl om plantevalg eller placering.