Plantning og græsanlæg

Hos Skov Larsen etablerer vi græs, ved enten græssåning eller færdiggræs.

Vi udfører også plantning af træer, hæk, pur, buske og stauder

samt pleje og vedligeholdelse, af den nye beplantning i garantiåret. 

Læs mere her på siden, eller kontakt os gerne ved spørgsmål

 

Det er de grønne vækster i haven eller udearealet, som giver liv og atmosfære. Man kan på en måde sige at selve anlægget med belægninger, græsplæne, hække eller hegn er fundamentet i haven. Mens træer, buske og øvrige planter er det, som giver uderummet personlighed og sætter prikken over i'et.

Træer og buske og øvrige planters evne til at gro afhænger som oftest af fire faktorer:

  • Plantningen
  • Jordbundsforholdene
  • Plantens kvalitet
  • Håndtering af planten
     

Vi garanterer at de træer, buske og planter, som vi leverer, er af god kvalitet. Hvis en plante mod forventing dør indenfor det første år, trods kundens rigtige pleje, udskifter vi naturligvis planten.
 

Pasning i garantiåret

Vi udfører gerne pleje og vedligeholdelse af den nye beplantning i garantiåret. 
Efter 1-2 år er planterne godt i gang med at udvikle rodnettet. De er nu mindre sarte og mindre pasningskrævende. 

Se også Pleje og vedligeholdelse...


Plantning af træer

Der findes mange spændende træer og det kan være svært at vælge. Ved valg af trætype er det vigtigt at tage hensyn til bl.a. plads-, lys- og jordbundsforhold. Temperatur- og vindforhold kan også have betydning. Tænk desuden på hvor mange år du vil vente på, at træet får en vis størrelse? Jo ældre og større træet er, når det plantes, jo hurtigere vokser det sig stort og flot. Det betaler sig at bruge lidt tid på at træffe det rigtige valg. Ofte går der en årrække inden et forkert resultat viser sig, og man må starte forfra.
Vores faglærte medarbejdere kan vejlede, så det rigtige træ plantes i første forsøg.

Opbinding af træet samt evt. nedlægning af vandingsrør omkring rodklumpen hører med til professionel træplantning.


Plantning af hæk og pur

Det kan være nødvendigt at udskifte en gammel hæk pga ukorrekt eller utilstrække klipning, eller fordi den er død.
Vi har maskineri til at rydde den gamle hæk. Det er væsentlig lettere end opgravning med håndkraft.
Inden den nye hæk plantes, løsnes og klargøres jorden til plantning. I visse situationer kan det være nødvendigt at udskifte jorden, for at give optimale vækstbetingelser for den nye hæk.
Hækplanter findes i flere forskellige størrelser fra små helt unge planter til store færdighæk-planter, som har kraftig forgrening og en stor rodklump. Færdighækplanter fås op til 150-220 cm afhængigt af plantetype,

Se også Forhandling af...
 

Plantning af buske og stauder

Vi anlægger bede og planter alle former for buske og stauder. 
Blomsterbede kan anlægges og tilplantes, så de stiller forskellige krav til vedligeholdelse. Det er således muligt at have mange planter i uderummet, uanset om man ønsker at bruge lidt eller meget tid på at vedligeholde det. Et haveanlæg med minimal vedligeholdelse kan derfor sagtens være rig på planter.
Vi kan vejlede, hvis du er i tvivl om plantevalg eller placering.  

At anlægge en græsplæne kræver både faglighed og håndelag. Stort set alle anlægsgartnere kan anlægge en græsplæne, men flere af vore grønne anlægsgartnere er meget dygtige til dette.

Når en græsplæne skal anlægges, er forarbejdet meget vigtigt for det endelige resultat. Jorden skal løsnes, planeres og rives, så arealet er helt plant og fri for sten, planterødder og lign. Selv små uregelmæssigheder vil kunne ses på det endelige resultat. Planerings- og rivearbejdet kræver en god portion tålmodighed, hvis resultatet skal være i top.
 

Græssåning

Der findes mange forskellige græsfrø-blandinger, som hver især er udviklet til forskellige typer græsarealer. Nogle er således velegnet til golfbaner andre til fodboldbaner og atter andre til almindelige græsplæner. Der findes også græsfrø, som spirer meget hurtigt og ved forholdsvis lave temperaturer, mens andre er gode at anvende på skyggefulde områder, hvor græsset normalt har tendens til at blive udkonkurreret at mos.


Vi kan sammensætte en græsfrø-blanding, som er helt idéel til forholdene, der hvor netop dit græs skal gro.
 

Færdiggræs

Idag anlægges mange græsplæner med rullegræs. Her rulles færdig græstørv ud på den forarbejdede jord. Man skal således ikke vente på, at græsset gror til.
Rullegræs skal vandes jævnligt de første uger efter udlægning. Græssets rødder vil herefter være groet fast i den eksisterende jord, og græsset kan herefter betrædes. Forarbejdet er det samme som ved anlægning af en traditionel græsplæne med græssåning.