Øvrige belægningstyper

 

Græsarmering. Græsarmeringsbelægning er velegnet på parkerings- og kørearealer, hvor et naturpræget look ønskes.

Græsarmeringsfliser findes i forskellige udgaver.


 

Granitskærver. Denne belægningsform har været meget populær de senere år. Især på køre- og parkeringsarealer ved parcelhuse samt i forhaver.

Granitskærver findes i forskellige størrelser og farver.

 

Stenmel. Stenmelsbelægning er især anvendelig på gangstier i have- eller parkanlæg.

Denne belægningsform underbygger den romantiske havestil.


 

Nøddesten, perlesten og vikker. Nøddesten, perlesten eller vikker ses oftest ved landejendomme eller industrivirksomheder. Stenene bruges på kørearealer så som parkeringsarealer, indkørsler og gårdspladser.

Vikker kendes også fra kirkegårde, hvor de ofte ses på gangstierne.