Naturlegepladser

Kreativitet er et nøgleord i anlægsgartnerbranchen. Konstruering og fremstilling af naturlegepladser kræver ligeledes masser af kreativitet.
Det er over 10 år siden, vi begyndte at producere naturlegepladser. Vi har udviklet en række standard legeredskaber, som kan sammensættes på forskellig vis til en samlet helhed. Naturlegepladsens størrelse og udformning tilpasses forholdene fra sted til sted, og der er således ikke to naturlegepladser som er helt ens.

Blandt standardmodellerne er et lille legehus til mindre børn.

Legeredskaberne er naturligvis udviklet, så de overholder sikkerhedskrav og lovgivning gældende for naturlegepladser.