Medarbejdere hos Skov Larsen

 

Kundeservice 

 

Kiki Giesmann 
Kontorassistent

Telf.: 66 16 75 66

Mail: post@skovlarsen.dk

 

 

 

 

Driftledere 
 

Christian Fløe Buhr

Driftleder: Pleje og Vedligeholdelse
25 40 56 41
christian@skovlarsen.dk

NB: Ansat pr. 20. februar 2023

Ingelise Moesgaard Jochumsen

Driftleder: Anlægsafdeling
92 82 26 81
ingelise@skovlarsen.dk

 

 

 

 

Ledelse

 

Marianne Larsen

Direktør
Partner
20 40 67 47
marianne@skovlarsen.dk

Troels Skov Larsen

Kunderådgiver
Partner
20 19 67 37
troels@skovlarsen.dk

 

 

 

Anlægsgartnere

 

Christian Lind Johansen

Anlægsgartner

 

Lene Andreassen

Anlægsgartner

Martin Bertelsen

Anlægsgartner

 

Sanne Andersen

Kirkegårdsleder

Bendt Sørensen

Planteskolegartner

Laura Valentin Hansen

Anlægsgartnerelev

 

Thorkild Skov Larsen

Anlægsgartnermester

Mads Aadal Møller

Anlægsgartner

Kathrine Ehlers

Anlægsgartnerelev - plejeteknik

 

Katharina Funda

Anlægsgartnerelev - plejeteknik

Rasmus Eriksen

Anlægsgartnerelev - plejeteknik

Lasse Zukunft Hansen

Anlægsgartnerelev - plejeteknik

 

Sandra Hauggaard

Produktionsgartner

Kasper Hansen

Anlægsgartner

Allan Pedersen

Anlægsgartner

Hans Christian Skov Larsen

Maskinfører

Jan Pedersen

Anlægsgartnerelev - anlægsteknik

Jon Hollenbo

Frilandsgartner

Maja Marqvard

Anlægsgartner

Morten Olsen

Anlægsgartner

 

 

Værksted

 

Steen Olsen

Mekaniker og smed

 

 

 


Administration

 

Camilla Bottelet

Ekstern bogholder
bogholderiet@skovlarsen.dk

Maria Louise Skov Larsen

Studentermedhjælper
sikkerhed@skovlarsen.dk

Majken Madsen

Kontorassistent på orlov
majken@skovlarsen.dk