Lav en fast plejeaftale

Lav en fast aftale om pleje og vedligeholdelse af udearealer.

Når vi kontaktes ang. en pleje- og vedligeholdelsesaftale aftales et tidspunkt for et møde på stedet. Her gennemgår vi det areal, som ønskes vedligeholdt, og vi aftaler hvilket pleje-niveau som ønskes.
Vi laver derefter et skriftligt tilbud, som beskriver aftalen. Tilbuddet er naturligvis uforpligtende.
Når aftalen er godkendt, er der kun tilbage at nyde de velplejede udearealer. Vi klarer arbejdet!

Vi laver vedligeholdelseaftaler med både virksomheder, ejer- og boligforeninger, institutioner, privat m.fl.

Græsslåning

Vi råder over forskellige typer af græsslåningsmaskineri og kan derfor tilbyde græsslåning af store græsarealer såvel som private haver.
 

Plænepleje

Om foråret når vækstsæsonen begynder har græsplænen brug for ekstra opmærksomhed. Vinteren har ofte sat sine spor. Har græsset fx været dækket af sne i længere perioder, kan det medføre "sneskimmel" i græsplænen.  Her er der bl.a. behov for eftersåning.


Til forårets øvrige plænepleje-muligheder høre vertikalskæring, topdressing samt gødskning af plænen. 


Plænen bør løbende efterses for ukrudt, som ellers vil sprede sig og "kvæle" græsset.
 

Ukrudtsbekæmpelse

Anlægsgartner Skov Larsen udføre ukudtsbekæmpelse både med og uden brug af pesticider. Alternativet til sprøjtemidlerne er gasbrænding, hvor ukrudtet brændes væk.


Hækklipning og beskæring

Hække, buske, levende hegn, træer, espalier-beplantning m.m.. Listen over beplantning som løbende skal formklippes, beskæres eller nedskæres er lang.


Forkert beskæring pga manglende faglig viden kan gøre uoprettelig skade på enhver beplantning.
Vi lægger vægt på, at der ved klipning og beskæring tages hensyn til den aktuelle beplantningstypes vækst, således beskæringen fremmer en smuk beplantning.


Vi kan som fagpersoner råde og vejlede, hvis du er i tvivl, om klipning eller beskæring er en mulighed.
 

Sundhedsvurdering og værdisætning af træer

Virksomhedens grønne driftsleder er en af danmarks dygtigste og mest erfarne træ-plejere. Han foretager værdisætninger og sundhedsvurderinger af værdifulde træer. Han er på den baggrund yderst kompetent til også at rådgive om plantning og pleje af træer og kan således vejlede om tiltag, som kan livsforlænge træer.

 

Træfældning

Vi udfører træfældning hvor hele træet fældes fra jorden. Her lægges træet ned i et stykke.

Træer som fx pga af deres placering er vanskelige af fælde, tilbyder vi at skære ned i mindre stykker fra toppen, således omgivelserne ikke ødelægges af træfældningen.

Stubfræsning

Det er muligt at stubfræse træstubbe med en speciel maskine, en stubfræser, således de sidste spor efter træer slettes uden roden graves op.