Flisebelægning

Flisebelægning er et vidt favnende begreb som dækker over alle belægninger lavet af flíser. Mange steder ses flisebelægninger på køre- og parkeringsarealer, på opholdspladser fx terrasser og på gangarealer.


På mindre arealer som fx indkørsler og terrasser lægges fliserne ofte med håndkraft mens flisebelægninger på større arealer som fx parkerings- og kørearealer ved industrivirksomheder lægges med maskine.

Der findes et utal af forskellige fliser og belægningssten, som foruden deres vidt forskellige indhold, forarbejdning og udseende har hver deres fordele.

Det er meget brugt at mixe forskellige belægningsmaterialer. En klassiker er kvadratiske cementfliser med borter af granit chaussésten. Der er mange andre muligheder, og det er næsten kun fantasien, som sætter grænser.

Som fagfolk er vi opmærksomme på vandafledning på flisebelægningen. Vandet fra belægningen skal ledes til et vandafløb eller en faskine. Der kan supleres med vandgennemtrængelig bundopbygning og fuger. Se også Vandafledning og andet med vand... 


Der findes alternative belægningsmaterialer til belægningssten og fliser. Se også øvrige belægningstyper.


Vi hjælper gerne med at finde den bedste løsning.