Bundopbygning

Den rette bundopbygning er altafgørende for belægningers holdbarhed. Dette gælder såvel flisebelægninger som øvrige belægninger.

Bundopbygningen skal være tilpasset den trafik, som skal færdes på belægningen. Bundopbygningen er således langt fra ens under eksempelvis en gangsti og et parkeringsareal ved en industrivirksomhed.