En julehilsen fra DirektÝren

Oprettet d. under Firmaets drift

En julehilsen fra DirektÝren

 

Kære alle

Året er ved at rinde ud. Det giver anledning til at se frem mod det nye år, men allerførst giver det anledning til at se tilbage på årets gang i 2019.

Jeg vil gerne udtrykke stor taknemmelighed til vores kunder for, at vi er blevet betroet at udføre arbejde hos dem i årets løb. Arbejdsopgaverne er forskellige. Hos nogle har vi lavet havepleje med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og hækklipning, hos andre har vi anlagt en ny have eller ændret på dele af haven eller ude-arealerne. Der er også blevet beskåret og fældet træer og lige nu venter vi på vintervejr, så vi kan hjælpe med at sikre at folk kommer sikkert frem selv om det bliver glat derude.
Også en kæmpe stor tak til vores mange gode samarbejdspartnere. Vi har så mange gode forbindelser til fantastiske mennesker omkring os. Også alle jer, som er med til at generere gode tanker og god energi vores vej, hører i vores optik ind under denne kategori. Vi kunne aldrig drive denne virksomhed uden denne kærlige hjælp. 

Vi har blandt mange spændende opgaver lavet fire forskellige haver på Hjortetakken 1-7 i Bellinge for HusCompagniet, som har bygget fire prøvehuse her. Haverne skiller sig ud ved, at alle belægninger er lavet i sandsten i forskellige størrelser og farver. Desuden er der plantet større træer og flere planter end normalt for prøvehushaver. 

Alle er velkommen til at besøge disse huse og haver for at få god inspiration med hjem. 

 

Tidspunkter for åbent hus kan findes her:                 https://www.huscompagniet.dk/udstillingshuse/fyn.
Haverne er tilgængelige selv om husene ikke er åbne.

Vi arbejder løbende på at udvikle vores 46 år gamle anlægsgartnervirksomhed. 

Vores værdigrundlag gør det nærliggende at arbejde med at udvikle en stadig højere kvalitet på alt, hvad vi har med at gøre lige fra første kundekontakt, og indtil vi afleverer vores arbejde. Overskriften, som rummer fremtiden for os, er “Magnifique Garden Art”.

Fra 2020 vil vi have mere fokus på at udvikle vores medarbejdere, så de bliver endnu dygtigere og gladere. Vi vil gerne fremme stoltheden omkring vores fag. 

Vi har planlagt en omorganisering, som giver ekstra plads til at hente faglig viden til virksomheden og arbejde målrettet med at formidle denne viden internt hos os. Vi vil være stolte af at kunne kalde os faglige nørder, eller eksperter om man vil! 

Også på havedesign-siden opgraderer vi ved i højere grad at tilbyde at lave haveplaner og -tegninger tilpasset kundens ønsker og behov. Havearkitekt Janne Fuglsang står klar til at hjælpe med både rådgivning, planteplaner, haveskitser og mere detaljerede haveplaner. 

Vi mennesker er skabt til at være i pagt med naturen. Naturen forbinder os til vores kerne, den grounder os og afbalancerer os, og den modvirker bl.a. stress. Vores haver og udearealer er små stykker natur, som kan bruges til at lindre os og skabe ramme for skønne stunder på mange forskellige måder. Det kræver nok for nogles vedkommende, at vi re-tænker vores haver og udearealer. 

Vores mission er at skabe grundlaget for at mennesker kan nyde at være udendørs. 

Vi vil også fortsat arbejde med bæredygtighed og miljøforbedringer. Bl.a. vil vi udvikle på vores affaldshåndtering, hvor vi lige nu sorterer affald i 13 affaldstyper med henblik på, at mest muligt affald kan genbruges.

I 2020 vil vi plante skov på 37.600 m2 (3.76 ha) ved virksomhedens adresse i Stegsted. Der plantes primært egeskov med lunde af bl.a. kirsebærtræer. Skoven vil på sigt blive offentlig tilgængelig. Til foråret sår vi blomsterfrø langs vejen ved vores jord, som grænser til Stegstedvej. Tanken bag dette tiltag er at give liv til biodiversiteten og skabe mulighed for, at forbipasserende kan plukke en lille buket blomster, som kan sprede glæde i hjemmet.

Det ligger os i den grad på sinde at passe på hinanden og på denne klode, som vi har lånt og skal bringe videre til vores børn og børnebørn. Derfor vil vi løbende foretage handlinger, som kan underbygge dette.

Afslutningsvis vil jeg ønske en glædelig jul og et fantastisk 2020. Samtidig vil jeg invitere til at vi hjælper hinanden med at huske, at vi selv skal være den forandring, som vi ønsker at se i verden.

Bedste hilsner

Marianne Jeanette Larsen
Direktør


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar