Jordarbejde

oprettet d. under Anlæg af have

Jordarbejde

Når du bygger et nyt hus, er der mange ting at tage stilling til. Noget de færreste skænker ret mange tanker i starten af byggeprocessen, er jordarbejdet i forbindelse med det efterfølgende haveanlæg. Det drejer sig jo først og fremmest om at få bygget et hus. 

Men det betaler sig at planlægge lidt langsigtet. Når vi efterfølgende kommer ud og skal bygge bund op for en flisebelægning og når vi skal anlægge bede, er det pludselig meget vigtigt, hvordan byggeperioden er forløbet. 

Det første der sker i en byggeproces er afrømning af muld indenfor byggefeltet. Denne muld skal samles i et mulddepot og i mange tilfælde kommer mulden til at være en mangelvare, når anlægsgartneren skal anlægge have. Der afgraves derefter råjord i områder hvor der skal bygges. Her kan der med fordel også afgraves i området hvor der efterfølgende skal være belægning i haven. Råjorden kan evt. gemmes i et depot for sig, hvis der efterfølgende skal terrænreguleres. Men ofte skal denne råjord ikke genanvendes og kan bortkøres. 

På byggepladsen vil entreprenøren udlægge grus omkring bygningen for at kunne færdes der i byggeperioden. Hvis  man kender omfanget af flisestier og terrasser efterfølgende, kan der med fordel opbygges en bund her også. 

Det er en fordel at disponere byggepladsen således, at fremtidige områder med bede friholdes så meget som muligt for tung trafik. Hvis det ikke er muligt, skal man sikre sig, at jorden efterfølgende grubes grundigt, da det ellers vil være svært at få ting til at gro her. 

På ovenstående foto ser man hhv. mulddepot og en stak med overskydende grus. Her har der været styr på jordarbejdet og det letter arbejdet for anlægsgartneren efterfølgende. 

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar