Covid-19: Vi holder virksomheden åben, læs mere her

 

APV

 

 

APV handleplan for Anlægsgartner Th. Skov Larsen ApS 
Senest revideret: 2019 

 

Hovedpunkt og årsag til problem

Løsning

Ansvarlig

Frist og prioritering

Ergonomiske påvirkning:

Støbemix er tungt at skovle og tungt at slå kantsten i

Udskift perlesten med vikker

Troels

Snarest og næste gang der skal blandes støbemix ca. 1. maj 2020

Psykisk påvirkning:

Anmeldes arbejdsulykker?

Der er tvivl om dette

Information om processen for anmeldelse på kommende personalemøde

Marianne

7. maj 2019 - kommende personalemøde

Risiko for ulykker:

Der køres for stærkt på matriklen både på pladsen og p-området med fare for at nogen eller noget påkøres

Info af en nøgleperson, som der lyttes til. Denne pers. informere om at vi har fælles ansvar for at farten sænkes og der laves aftale om at vi skal HJÆLPE hinanden - ikke pege fingre, når nogen “glemmer” aftalen.

Anne

7. maj 2019 - kommende personalemøde

Fysiske påvirkning:

Sollys i administrationen generer ved pc-arbejde og møder. Eksisternede gardiner er for tynde.

Kontakt Gardin Lis, for anden løsning end eksisterende.

Maria kontakter Anne fra Gardin Lis

Inden 1. marts 2020

Risiko for ulykker:

Der er risiko for at falde i ledninger ved skrivebordspladserne i driftskontoret

Ledninger på skrivebordspladser samles og  fastgøres.

Troels

30.04.19

Ergonomiske påvirkninger:

Stolene er dårlige at sidde på i det lille mødelokale (træstubbe)

Der indkøbes nye brugte stole, når vi finder de rigtige. Ind til da kan andre mødelokaler benyttes.

Marianne

31.12.20

Fysiske påvirkninger:

Spotlampe ved driftsleder-døren blænder 

Lampens vinkling ændres, så lyskeglen peger i anden retning

Maria 

31.12.20

Kemiske påvirkninger:

Udarbejde kemisk risikovurdering

Maria 

01.03.2020

Biologiske påvirkninger:

Ingen bemærkninger

Sygefravær:

En person langtidssygemeldt

Har genoptaget arbejdet på nedsat tid med henblik på at komme op på fuld tid indenfor en vis periode

Marianne + driftsleder Janne

Fuld til forventes inden august 2019

Risiko for ulykker:

Vi registrerer ikke nærved-ulykker og analysere heller ikke på det

Vi mangler system til at strukturering af maskinbrug + registrering af, om medarbejderne har fået instruktion i brug af maskinen

Møde med Husqvarna med henblik på integrering af deres system 

Troels, Marianne, Steen O. 

Systemet skal være implementeret ved sæsonstart 2021

Psykiske påvirkninger:

Eleverne er usikre på om de gør det godt nok. Eleverne vil gerne føle mere anerkendelse.

Kulturændring er nødvendig.
Holdningen er at eleverne skal være aktive imens der informeres om et projekt.
Driftsledere skal være obs på at eleven også modtager samme info og tilbagemeldinger som den ansvarlige anlægsgartner. Der er vigtigt at eleven også er tilsted når der kommunikeres om opgaver - altså at det ikke kun er den ansvarlige anlægsgartner, som modtager beskeden.
obs. Evt. ekstra feedback til eleven.Steen K og Marianne igangsætter projekt med elevfokus

Ansvarlig for info: 

Marianne informere på dialogmøde ultimo marts 2020

01.08.2020

Vi mangler at opdatere listen med el-håndværktøj og hvornår de sidst er blevet tjekket igennem. 

Opdatering af el-håndværktøjslisten. Nye værktøjer kan være indkøbt og andre ikke længere være i brug

Steen Olsen 

07.12.2020

 Liste over hejse,- løfte,- og transportredskaber skal opdateres og kontrolleres Opdatering af listen samt kontrollering af de redskaber, der mangler at blive kontrolleret.  Steen Olsen 07.12.2020

Sikkerhed: Fokus på førstehjælpsudstyr. Hvad har medarbejderne i bilerne, hvad mangler de?

Steen skal rundt til alle medarbejdere og snakke om førstehjælpsudstyr. Maria indkøber kasser + det førstehjælpsudstyr, der er brug for, så alle får et nyt sæt. Vi ønsker samtidig at indkøbe nyt førstehjælpsudstyr fra Businesscare for at gøre førstehjælpsudstyret så let at anvende som muligt

Maria, Marianne, Steen K.  31.12.2020
Ny arbejdsmiljørepræsentant 

Idet den nuværende arbejdsmiljørepræsentant Anne har opsagt sin stilling d. 30.10.2020 efter længere sygeperiode, skal der findes en ny arbejdsmiljørepræsentant.
Det præsenteres til afdelingsmøder d. 2. og 3. november 

Marianne  01.12.2020