content

Gundorph Albertus

Gundorph Albertus (1887-1970) var udlært cicelør i 1905, og videreuddannet som sølvsmed i München 1909. Efter nogle års arbejde i München og Paris, blev han i 1915 uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole, mens han samtidig arbejdede hos Georg Jensens Sølvsmedie som cicelør.

Gundorph Albertus tilhørte en gruppe af kunstnere, der gennem første halvdel af det 20. århundrede søgte at bevare Georg Jensens idealer, men samtidig opdatere disse og gøre dem tilgængelige for den moderne tidsalder. En væsentlig fremgangsmåde var at tilføre Jensens Jugendstil-idealer en ny enkelthed, delvis inspireret af den fremherskende Art Deco-bevægelse.

Gundorph Albertus' arbejder bærer tydeligt præg af hans billedhuggeruddannelse og hans tydelige talent som formgiver. Blandt hans unikke designs finder vi sølvbestikmønstrene Kaktus og Mitra. 

Gundorph Albertus blev produktionsleder efter Georg Jensens død i 1935. I denne position sørgede han med stor iver for at smedjens kvalitetskrav blev overholdt. Fra 1926-1954 var han firmaets underdirektør. Gundorph Albertus søgte gennem hele sin karriere at holde de højest mulige kunsthåndværksmæssige kvalitetskrav i hævd, og fik i kraft af dette et omdømme som perfektionist. Han modtog en guldmedalje ved verdensudstillingen i Paris i 1925 samt æresdiplomet i 1937.
 

Se flere produkter af denne designer